Unika resurser och otrolig bredd
Scancon Industrimontage AB i Luleå kom till för att spara tid åt sina kunder. Kunderna behöver bara ringa ett samtal för att få all kompetens de behöver inom keramik, rör och mekanik för industrin.
Det var för tre år sedan som Scancon Industrimontage bildade en riksomfattande industrikoncern i Luleå genom sammanslagning av Luleå Industrimontage AB, ÅPS Prefab AB och Scandinavian Construction AB. Sammanslagningen skapade en ledande leverantör inom mekanisk service, installationer, underhåll samt tillverkning till den tunga industrin i Norden. I framtiden kan exportmarknaden bli intressant.

Scancons affärsidé är att genom ett nära samarbete tillfredställa kundens behov av installationer, reparationer, ombyggnader samt tillverkning inom våra verksamhetsområden. Vi erbjuder helhetslösningar – från konstruktion till idrifttagning – samt efterföljande löpande service och underhåll.

Scancon Industrimontage arbetar med konstruktioner, montage och nyckelfärdiga maskinutrustningar för industrier inom branscherna gruva, stål, papper & cellulosa, kalkbruk och petrokemi och vi har också en egen svetsskola.

Scancon köpte 2005 Norrbottens Industrirör AB som har mångårig erfarenhet av industrirörmontage, svets- och pannarbeten. Företaget är verksamt inom skog-, gruv-, metall-, stålindustri, energi, cisterner samt vatten- och avloppsreningsverk.

2007 köpte Scancon Nyhammars Bruk AB med Guldsmedshyttans verkstäder med tung tillverkning, skärande bearbetning och är ett komplement till Scancons tidigare verksamhet inom plåtbearbetning, svetsade stålkonstruktioner samt service och underhåll.
- Limab erbjuder helhetslösningar inom det eldfasta området, som inkluderar såväl eldfasta material, eldfasta installationsarbeten samt keramiksvetsning.
- Tillsammans kan vi erbjuda allt inom rör, mekanik och eldfast för industrier, säger Timo Berg, Limab.
- Det finns många fördelar, vi kan vara mer flexibla och har unika resurser under samma koncern, säger Georg Salmi, produktionschef. Organisationen sparar dessutom både tid och pengar åt kunderna.

Företagen är miljö- och kvalitetscertifierade och satsar på utbildning och friskvård för sin personal som i dagsläget uppgår till ca 250 personer på sju orter. Vid stora projekt kan personalstyrkan fördubblas genom att vi har ett brett nätverk av samarbetspartners. Företaget har redan en god renommé och många kunder. Omsättningen ligger på 350 miljoner och de ser ljust på framtiden.
- Nu satsar vi även på att få alla våra arbetsplatser certifierade för god arbetsmiljö, säger Bertil Hedman, kvalitets- och miljösamordnare.

Snabba beslut, allt under samma ledning och hög kompetens skapar tillsammans en trygghet för kunden. Företaget lägger mycket arbete på att minska alla stopptider och vara snabba och smidiga i alla kontakter. Att förebygga problem och utveckla nya lösningar är ett ständigt förekommande arbete.
- Att ge kunden ett mervärde skapar framtiden för oss. Man måste ligga i framkant och kontinuerligt utvärdera och utveckla företaget, försöka se vad kunderna kan behöva mer än det man redan ger. Vi måste alltid befinna oss nära verksamheten och verkligheten, säger Bo-Rolf Johansson, företagsutvecklare.

- Scancon gruppen är idag ett riksomfattande företag med verksamheter på många ställen i Sverige – Kiruna, Kalix, Luleå Hk, Gävle, Nyhammar, Guldsmedshyttan och Lysekil. Tillsammans med systerföretagen har vi en unik portfölj av tjänsteutbud som svetsning, verkstadstillverkning, maskin- och stålmontage, underhållstjänster, rörtillverkning och rörinstallationer samt eldfasta installationer. Detta utbud uppskattar våra kunder då vi kan erbjuda dessa helhetslösningar och samordning av nyckelfärdiga projekt som underlättar för kund att bara ha en leverantör.
Kundnyttan är den viktigaste värdemätaren för oss och de nya order och beställningar som ständigt kommer till oss visar att kunden är nöjd med vår personal och de insatser som de gör, säger Ivan Strandberg, VD för företagsgruppen.

Scancon Industrimontage AB

Bransch:
Verkstad

Telefon: 0920-25 99 30
Fax: 0920-25 04 35


Email:
ivan.strandberg@scancon.se

Hemsida:
www.scancon.se

Adress:
Scancon Industrimontage AB
Krossvägen 4
97345 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN